u-access YouTube Facebook
 左右水平廣告輪播-語法

Lace Up! 綁帶設計

 

綁帶繫繩用于不同部位突顯身型
局部的繁複設計提出亮點,在整體的簡約剪裁帶出設計性

 

 

 

PA366 超細針織帶 https://reurl.cc/ObbMj7

 

 

 

PA366 超細針織帶色卡 https://reurl.cc/ObbMj7

 

購買傳送門 https://reurl.cc/ObbMj7
超細針織帶 https://reurl.cc/EKKjjR
看看電子書 https://reurl.cc/XXXGAg

只賣好材料的 #恭盟服飾材料